Právě se nacházíte: Úvod > O nakupování > Postup při reklamaci

 

POSTUP PŘI REKLAMACI PRO FYZICKÉ OSOBY

Rozbil se Vám výrobek, který jste zakoupili na gamersgear.cz? Víme, že toto je ta méně příjemná část uživání Vašeho zboží a proto jsme pro Vás připravili tento obsah na kterém najdete všechny potřebné informace pro co nejrychlejší vyřešení Vaší reklamace.

1. krok - Najděte si autorizované servisní středisko ve Vašem okolí

2. krok - Kontakt servisního střediska

Servisní středisko, které jste právě vyhledali, je autorizovaným partnerem výrobce Vašeho výrobku. Zároveň je jediný subjekt, který dokáže odborně posoudit a následně odstranit závadu.

Jaké doklady potřebuji na uplatnění reklamace?

U velkých výrobků jako jsou např. pračky a chladničky, se obvykle pracovník autorizovaného sernisného střediska po dohodě dostaví do Vašeho bydliště, tato skutečnost je přímo závislá od smluvních servisů jednotlivých značek. Návštěvu v místě bydliště neposkytují automaticky všechny autorizovaná servisní střediska. U menších spontrebičov typu fén, MW trouba nebo DVD přehrávač je nutné výrobek doručit na adresu servisního střediska.

3. krok - Řešení a ukončení Vaší reklamace

Podle zákona má servis na posouzení a opravu výrobku 30 kalendářních dnů.
V této lhůtě Vám výrobek zdarma, v rámci záruční opravy, opraví nebo vystaví návrh na dobropis (v případě neopravitelnosti výrobku). V tomto případě nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlete na naše reklamační oddělení, které Vám obratem navrhne řešení.

4. krok - Řešení Vaší reklamace, pokud se ve výběru nenachází Vámi požadovaná značka/výrobce

V tomto případě upřednostňuje řešení Vaší reklamace prostřednictvím prodejce. Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

1.) Pošlete e-mail na e mailovou adresu: reklamace@gamersgear.cz, kde uvedete:

a.) typ výrobku
b.) jeho výrobní číslo
c.) číslo prodejního dokladu
d.) popis závady

2.) Do 24 hodin (pracovní dny) Vám budou zaslány informace k o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejblíže vašemu bydlišti nebo jiný postup doporučený naším prodejcem).

3.) Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, záručním listem a dokladem o koupi. Při zasílání zboží prosím dbejte na správné zabalení zboží a použijte tlumící materiál nebo správně výplně, aby se zboží při přepravě nepoškodil.

Při uplatňování reklamace platí ustanovení Obchodních podmínek a reklamačního řádu.

POSTUP PŘI REKLAMACI PRÁVNICKÉ OSOBY

Pokazil se Vám výrobek, který jste zakoupili na gamersgear.cz? Víme, že toto je ta méně příjemná část užívání Vašeho zboží a proto jsme pro Vás připravili tento obsah na kterém najdete všechny potřebné informace pro co nejrychlejší vyřešení Vaší reklamace.

Tento postup se vztahuje na kupujícího, který není ve smyslu všeobecných obchodních podmínek spotřebitelům.

1. krok - Najděte si autorizované servisní středisko ve Vašem okolí:

2. krok - Kontakt servisního střediska

Servisní středisko, které jste právě vyhledali, je autorizovaným partnerem výrobce Vašeho výrobku. Zároveň je jediným subjektem, který dokáže odborně posoudit a následně odstranit závadu.
Jaké doklady potřebuji na uplatnění reklamace?

U velkých výrobků jako jsou např. pračky a chladničky, se obvikle pracovník autorizovaného servisního střediska po dohodě dostaví do Vašeho sídla resp. místa podnikání, tato skutečnost je přímo závislá od smluvních servisů jednotlivých značek. Návštěvu v místě sídla resp. místa podnikání neposkytují automaticky všechny autorizovaná servisní střediska. U menších spotřebičů typu fén, MW trouba nebo DVD přehrávač je nutné výrobek doručit na adresu servisního střediska.

3. krok - Řešení a ukončení Vaší reklamace

Lhůta na vyřízení reklamace u kupujícího, který není fyzickou osobou není ohraničena zákonem, jak prodejce se však zavazujeme dodržet lhůtu 45 dnů na vyřízení reklamace. V této lhůtě Vám výrobek zdarma, v rámci záruční opravy, opraví nebo vystaví návrh na dobropis (v případě neopravitelnosti výrobku). V tomto případě nám, prosím, originál návrhu na dobropis pošlete na naše reklamační oddělení, které Vám obratem navrhne řešení.

4. krok - Řešení Vaší reklamace, pokud se ve výběru nenachází Vámi požadované značka/výrobce

V tomto případě upřednostňujete řešení Vaší reklamace prostřednictvím prodejce. Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

1.) Pošlete email na mailovou adresu: reklamace@gamersgear.cz, kde uvedete:

a.) typ výrobku
b.) jeho výrobní číslo
c.) číslo prodejního dokladu
d.) popis závady

2.) Do 24 hodin (pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adrese autorizovaného servisního střediska, které je nejblíže vašemu bydlišti nebo jiný postup doporučený naším prodejcem).

3.) Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, záručním listem a dokladem o koupi. Při zaslání zboží prosím dbejte na správné zabalení zboží a použijte tlumící materiál nebo správně výplně, aby se zboží při přepravě nepoškodil.

Při uplatňování reklamace platí ustanovení Obchodních podmínek a reklamačního řádu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD (ODPOVĚDNOST ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMACE)

1.) Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. budou kupujícímu v případě potřeby poskytnuta nezbytná na požádání prostřednictvím e-mailu.

2.) Na vyřizování reklmácií se vztahuje platný Reklamační řád zveřejněn na internetových stránkách prodejce www.gamersgear.cz. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu souhlasí s ním a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován odst. o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen! Zákon ").

3.) Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

4.) Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

5.) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

6.) Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.) Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.

Prev 1 2 3 Next

DOPRAVA ZDARMA

Prečo platit za dopravu, keď to nie je nnutné? Dobravu objednávok v hodnote 10.200 Kč a viac u nás máte zdarma.

Více informácí

POTŘEBUJETE PORADIT?

V prípade že si neviete radi, skúste si prečítať najčastejšie riešenia Vašich problémov alebo sa obrátte na naše služby zákazníkom.

Více informácí

BEZ SKRYTÍCH POPLATKOV

Jednáme s Vámi na rovinu. Proto ceny, které uvádíme na našem e-shopu jsou konečné. Neplatíte balné, a už vůbec neplatíte za platbu kartou.